dinsdag 11 april 2017

Politie voert moeder af die kinderen wilt zien.Een titel die het in Hollywood niet zou halen, omdat het teveel fictie en drama is, het is wel de bizarre realiteit in midden-Nederland. 

Natuurlijk zullen alle partijen je kunnen vertellen dat het voor de veiligheid van de kinderen is. De jeugdzorg instellingen, gecertificeerde instellingen, Gezinsvoogd zullen allemaal beargumenteren, dat zij handelen in het belang van de veiligheid van het kind. Dat zijn meestal de mooie woorden, van mensen die werken voor een stichting die feitelijk een verkapt overheidsorgaan is. 

Wat is het verhaal in deze kwestie? Ja lezer dat zou je graag willen weten, echter bescherm ik ook de veiligheid van het kind en kan ik helaas niet alles vertellen. Dus hier een fictief verhaal met een fictieve familie. Als je betrokken bent dan ken je mij en de zaak al en heb je dit verhaal ook al eerder ontvangen. 

In Oktober 2015 gaat het niet meer in het huwelijk, de man en vrouw besluiten te scheiden. Er is een minderjarige zoon geboren in het huwelijk van 15 jaar. In Januari doet de man een melding bij het centrum voor jeugd en gezin dat hij de opvoeding van zijn zoon niet aan kan. De man nodigt een gecertificeerde instelling om thuis langs te komen. De man laat zien aan de medewerker van de Gecertificeerde Instelling, dat zijn zoon de knutsel kamer van de vrouw heeft besmeurd met lijm. En dat hun zoon verder een glas heeft kapot gemaakt en zich daar aan heeft bezeerd. De gecertificeerde instelling noemt het een uiterst gevaarlijke situatie en besluit om via de rechter een OTS en Urgente Uithuisplaatsing te bewerkstelligen. De moeder komt thuis en weet van niets. De medewerkers van de gecertificeerde Instelling komen in de avond samen met de politie de zoon uithuishalen.
Dan begint van een dramatisch jaar. Na een jaar komt het inmiddels meer dan 500 pagina tellend dossier op mijn bureau. Ik ga ermee aan de slag. Mijn naam is Brian Tjon A Loi, en sinds kort treed ik namens zwakkeren in de samenleving op om hun te ondersteunen bij problemen met de overheid. Sociaal Support is een activiteit van Stichting CHRIS Zorggroep Holland en komt op voor mensen, die zich door ambtelijke administratieve tunnelvisie terecht zijn gekomen in een nachtmerrieachtige, onheilspellende situatie. 

Sociaal Support ondersteund mensen, die gegijzeld worden gehouden door on-begrijpbare bureaucratische krachten, discriminatie en ambtelijke absurditeiten met het schrijven van brieven, het bellen van instellingen, gang naar de rechter, in dienen van klachten, het onder de aandacht brengen bij o.a. betrokken instelling, klachtencommissies, tuchtcollege, de provincie, de gemeente, gemeenteraad, gemeentelijke- of landelijke ombudsman, Tweede Kamerleden, de lokale pers en de landelijke pers. 

Sociaal Support behandeld voornamelijk zaken, die langer dan 1 jaar lopen en waar er geen schijn van resolutie inzicht is. Sociaal Support zet alle juridisch mogelijke middelen in om voor haar cliënten op te komen en  heeft een netwerk van juridisch adviseurs en advocaten, die de gang naar de rechter indien niet anders kan inzet

 Wat doe je eigenlijk in zo een geval, ik wet niets van jeugdzorg, ik heb er nooit mee te maken gehad en ken ook niemand behalve de dame voor mij. Ik bel wat rond, ik kijk op internet en begin al snel door te hebben dat in een crisis situatie, wat dus een vieze stoel en stukglas kan betekenen. Het gaat alleen erna mis, door dramatisering van 1 ouder kan de andere ouder buitenspel worden gezet. Gevolg dat de kinderen in crisis opvang terechtkomen. Dit is echt zo een typische scheidingspest strategie. Het is feitelijk gewoon valse aangifte. 

Dan in dit geval werkte de moeder niet mee aan subjectieve niet-onafhankelijke onderzoeken, dat deed zij compleet terecht. Haar medewerking zou haar onnodig in het kwaad dag stellen en het niet meewerken heeft haar in een kwaaddaglicht gesteld. 

Exact 1 jaar nadat het kind met de politie uit huis heeft gehaald, schrijf ik samen met mevrouw een brief en vraag ik opheffing ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Binnen 24 uur reageert bureau jeugd en gezin, de wethouder maar reactie van de gecertificeerde instelling blijft uit. Dat was op vrijdag, maandagochtend stuurt de gecertificeerde instelling een e-mail om de komende woensdag een bezoek met het kind te regelen. Ik zou zeggen toeval? Nee toeval bestaat hier niet.
Wij zijn nog niet klaar en gaan voor opheffing uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling de gecertificeerde instelling heeft zich laten misleiden door de wraakzuchtige vader en een inschattingsfout gemaakt, de gecertificeerde instelling probeert deze fout te dekken met onderzoeken waarvan zij het antwoord al weten en een behandeling voor klaar hebben.   

Ik zeg niet, dat alle gecertificeerde instellingen fout zijn en dat deze helemaal fout is, maar er zijn fouten gemaakt, die nu verstopt worden. 

To be continued.

vrijdag 27 januari 2017

What would you do aganist B2-Man?

Als ik zo naar het nieuws op TV kijk en de kranten lees, dan lijkt het soms of ik in een aflevering zit van “What would you do?” een programma op de Amerikaanse televisie, waar men met verborgen camera en acteurs een sociaal onacceptabel situatie in scene zetten. Nietsvermoedende bijstanders negeren de situatie en de heldhaftige bijstander komt op voor de acteur, die de rol heeft van een weerloze underdog.

FAKE Blond
In Nederland loopt er een man rond met geblondeerd haar, ik noem hem de fake blond, die onlangs door de rechter strafrechtelijk is veroordeeld voor het roepen dat er minder van een bepaalde bevolkingsgroep in de Nederlandse samenleving, de moslims. 

De fake blond, roept schande en verraad over de moslims en creëert angst bij Jan Modaal en Piet bijstand. De moslims, pakken alle banen, de moslims zijn terroristen, de moslims zijn volgens de fake blond een bron van kwaad, u kent het al. Als politici iets zouden moeten uitdragen in hun boodschap is het HOOP. ”Yes we can!” zijn de hoopgevende woorden van Obama.  

Vroeger was alles goed
Niemand moet zeggen dat vroeger alles goed wel ging in Nederland, ook niet met de gulden en ook niet toen Nederland van 1588 tot 1795 een republiek was. In die tijd waren de Rooms-katholieken verboden. Voordat er überhaupt de moslims in Nederland waren, was er ook gedonder met je geloof. Als je van niet denkt moet je terug naar de geschiedenis boeken van de middelbare school.
Ik heb het vermoeden, dat bange boze blanken mannen, die blond zijn of graag blond willen zijn, graag anderen bang willen maken. Je ziet het in Engeland, een blanke boze bange blonde man, die het land uit de E.U wilt, omdat hij bang is voor Europese buitenlanders. Je ziet het in de Verenigde staten, een blonde blank/oranje man, die de Mexicanen en moslims buiten het land wilt houden. In Nederland hebben wij geen bange boze blanke blonde man, ja, oke, die enne, maar zijn haar wordt blond gemaakt, met peroxide ofzo, The Fake Blond.
“what would you do on march 15th?”
De vraag bij opkomt is: “what would you do on march 15th?” Laat jij het oogluikend toe dat de gemarginaliseerde bevolkingsgroep, de moslims in generalisering als uitschot worden aangemerkt door politici? En vraag je je stilletjes af wat daarna volgt. Als alle Moslims uit Nederland zijn vertrokken. Wie volgen er dan, de katholieken? Dat had Nederland rondom 1500 ook al geprobeerd, En daarna op etnische afkomst: de Surinamers, de Antilianen, de Chinezen en als het allemaal Echte Hollanders in Nederland wonen dan gaan wij selecteren op politieke voorkeur, seksuele geaardheid, bruinbroodeters en chocolademelkdrinkers. 

De grondwet, geeft in haar eerste artikel bescherming voor allen die in Nederland bevinden. Ter memorie: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dus ook de Moslim, die hier in Nederland bevindt, je hoeft er niet eens te wonen, je hoeft niet eens de Nederlandse Nationaliteit te hebben. Dit principieel standpunt is er al vanaf de eerste conceptuele grondwetten van 1798. Misschien niet met zoveel woorden en specificatie. Een bericht voor de fake blond: “mensen die in Nederland zijn anders behandelen, omdat iemand als godsdienst Moslim heeft is niet toegestaan.” Wat je buiten Nederland doet voorziet de Grondwet niet in. Je bent dan onderworpen aan de wet van het Land.

Wat ga jij stemmen of ga je wel stemmen?
Allereerst elke stem telt. En niet als in de Verenigde Staten, geldt in Nederland echt, dat de meeste stemmen wint. Populair Vote = Meeste zetels. Dus kan ik kort erover zijn, stem op 15 maart.
Volgende vraag: Op welke partij, zucht er zijn, maar liefst 87 partijen, die graag op het stembiljet willen historisch gezien gaat, dat niet gebeuren. In mijn ogen zijn er maar een hand vol serieuze partijen, die je in overweging kan nemen. De huidige regeringspartijen PvdA-VVD hebben het niet eens zo slecht gedaan. Het PvdA-VVD Kabinet is wel het eerste Kabinet, dat sinds Kabinet-Kok 1 (1994-1998) een volledige regeerperiode heeft afgerond. Ik vind dit op zich al een hele prestatie! Bravo. De VVD heeft twee ministers moeten wisselen, maar de PvdA toont zich als een waardige partner. 

PvdA en VVD zijn wat betreft hun ideologieën niet de meest voordehand liggende partners, dat maakt juist een goede combinatie. De sterk linkse of sterk rechtse standpunten worden met enig comprimé tot een gedegen beleid. De PvdA-VVD brengen misschien niet de meest spectaculaire radicale kabinetsacties, maar een gedegen en wel afgewogen beleid. 

Volgens mij zijn de PvdA en de VVD zelf niet zo tevreden met de samenwerking, maar zij doen het wel. Er worden wegen gebouwd, huizen, bruggen, spoorlijnen luchthavens uitgebreid, allemaal dingen die in een groot land als de verenigde staten de Boze blonde man ook wilt doen. Worden door de PvdA-VVD gewoon gedaan. En ja, er zijn tal van bezuinigingen die wij met zijn allen moesten doorstaan. Ik ben van mening dat nog 4 jaar PvdA-VVD rust brengt. 
 
1 jaar partij van de fake blonds, want langer dan 1 jaar zie ik het hun niet doen. De onderlinge ruzie, haat, dictatorisch, angst en machtsstrijd. Hoop, als ik een boodschap aan de politici van de partijen mag geven dan zou ik willen zijn geef het Nederlands volk hoop. Hoop dat hun individuele omstandigheden wordt geadresseerd.

Voor alle goede orde ik ben Christen! Ik geloof, dat Jezus Christus op aarde is gekomen is om te sterven voor al onze zonden. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Ik geloof dat wij hier op aarde te zijn om het licht van God door ons te laten schijnen en in de duisternis van de wereldse ellende. 

Als christen vind ik, dat iedereen moet rekenen op mijn actie tegen onrecht door Blanke Blonden Boze Bange mannen (B2-Mannen)

donderdag 29 december 2016

Daklozen, een besparing van 515.592.000 euro per jaar!

In november 2013 heeft een onbekend persoon in het Gelderlandse Klarenbeek, een bruine labrador aan een boom gebonden. Het ging om een 8 jaar oude zieke Reu; het beestje was er zo erg aan toe dat een dienrenarts het heeft moeten laten inslapen. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van het huisdier.

Ik las dit bericht vol ongeloof en ik begreep niet dat mensen zo om konden gaan met weerloze honden. Als ik het zo schrijf denk ik dat u het ook niet begrijpt.

Maar, het verbaast het mij niet!

Door een samenloop van omstandigheden o.a. chronische pijn, incidentele verlamming van mijn linkerbeen, chronische astma, baanverlies, kortom de lappenmand, ben ik op 17 mei 2016 genoodzaakt om een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Mijn tijdelijke huurovereenkomst kwam ten einde en op 28 juni ben ik door de gemeente Amsterdam als dakloos aangemerkt.

Maandenlang, 8 maanden om exact te zijn zonder uitkering, ben ik verstrengeld geraakt in een labyrint van regels, bewijsstukken, bezwaarschriften, klachten en beroepsschriften. Alleen om maar aan te kunnen tonen dat ik geen vermogen had om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien, vroeg ik mij af of een straathond het niet beter had dan een dakloze.

Ik ben gaan onderzoeken hoeveel straathonden er wel niet in Nederland zijn Het artikel van Klarenbeek geeft aan dat als een hond in het bos wordt achtergelaten, de maatschappij in de bres springt, de dierenarts zich ontfermt en de politie onderzoek instelt.

Als een dakloze aanklopt bij de gemeente voor bescherming en bijstand in zijn levensonderhoud, ontvangt deze een formulier om voor de komende zeven dagen in te kleuren onder welke brug hij geslapen heeft. Daarnaast moet de dakloze vanuit de brug, kunnen inloggen op verschillende websites, stukken printen, aanmelden op woningnet á 50 euro, overleg zorgverzekeringpolis, wekelijkse 7 dagen formulieren enzovoorts.

De drempel naar een bijstandsuitkering is voor een dakloze zo hoog, dat een dakloze door de gemeente wordt gedwongen om onder een brug te wonen, om in de prostitutie te gaan, om in de criminaliteit te gaan, of te wel om maar iets te doen om te overleven.

In Nederland zijn er circa 31.000 daklozen en bijna geen straathonden. Volgens het Centraal bureau voor Statistiek kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13.000 daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het werkelijke aantal ligt veel hoger dan de CBS-cijfers. Mensen die in hun eigen netwerk worden opgevangen, worden niet meegeteld en mensen die in het geheel geen gebruik maken van opvang ook niet.

Daklozen leveren de gemeenten en de staat ook geld op. Een dakloze ontvangt namelijk geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag en geen bijstandsuitkering.
357.120.000 euro Bijstandsuitkering,
31.248.000 euro zorg toeslag
en nog eens 127.224.000 euro huurtoeslag.

Totaal zijn daklozen een besparing van 515.592.000 euro per jaar.

In Nederland zijn er 32 organisaties die zich plaatselijk of landelijk bezighouden met maatschappelijke opvang. Volgens de federatie opvang deden er in 2015 58.000 mensen een beroep op hulp van de leden van federatie opvang. Er werkten in 2015, 10.022 medewerkers in de maatschappelijke opvang. In 2011 is er maar liefst 689 miljoen euro uitgegeven aan Maatschappelijke opvang. De gemeente besteed 314 miljoen aan subsidies voor maatschappelijk opvang.

Maar, zeg nu eerlijk, ik denk dat als dit geld beter besteedt wordt aan betaalbare woningen. Een container woning heb je al vanaf 15.000 euro, voor 465 miljoen euro heb je al 36.000 woningen gebouwd. Een eenmalige investering die je bij een huur van 250 euro in 60 maanden hebt terugverdient. Door de lage huur bespaart de staat ook nog een op huurtoeslag, een besparing van 636.120.000 in 5 jaar. Dus een eenmalige investering, die zichzelf dubbel en dwars terugverdient. De huur kan door de gemeente worden ingehouden van de uitkering en er ontstaat er geen huurachterstand.

Als een straathond aanklopt bij het dierenasiel, ontvangt het beestje medische zorg, medicijnen, eten en drinken, een droog onderkomen en de volgende dag een warm bad. Daarnaast hoeft de straathond niet voor acht uur in de ochtend op straat te zwerven.

Want to help someone, SHUT UP AND LISTEN.
Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een van de ministeries die de meeste hulp biedt. De dienst sociale zaken van de gemeente is er een die hulp biedt zodat mensen in de samenleving kunnen PARTICIPEREN. Uit eigen ervaring in mijn aanvraag is het heel vaak het geval geweest dat de ambtenaar niet naar mij luistert. Maar mijn verhaal staat al paraad met een formulier of beleidsregel.

Ambtenaren, beleidsmakers en politici zouden moeten luisteren naar wat de burger daadwerkelijk nodig heeft om weer te kunnen participeren.
Praat minder en luister meer.

Hate your job, quit and follow your passion.
Ik ben tijdens mijn aanvraag in contact gekomen met 10 ambtenaren, geen een van die gemeenteambtenaren hadden passie voor hun werk. De ambtenaren deden hun taak om brood op de plank te brengen. De passieloze ambtenaar vertaald zich in onzorgvuldig taakuitvoering.

Als je je werk niet leuk vind zoek wat anders zoek iets waar je blij van wordt en waar mensen waarmee je in contact komt ook blij van worden.

Laten wij ontwikkelde mensen worden: geef de zwakken in onze samenleving een hand, roep de Nederlandse gemeenten op om 6 maanden zonder vragen of voorwaarden 24 uur opvang te bieden met eten en drinken, de zorgverzekeringspremie te betalen en zakgeld. In deze 6 maanden moeten de gemeentelijke hulpverleners vooral luisteren naar de daklozen en een beschermd, rustige omgeving bieden zodat de dakloze op eigen kracht straks weer deel kan nemen in de Nederlandse samenleving.

Zeg nu zelf, u kunt toch geen ontwikkeld mens zijn totdat u ervoor zorgt dat er mensenrechten en bescherming is voor de zwakke medemens in de samenleving. Het tweede millennium is vol met technologische progressie, maar de mens kan toch niet achterblijven in liefde voor de medemens, compassie en rechtvaardigheid.

Zwakken, die door samenloop van omstandigheden al dan niet door eigen toedoen, niet in de gelegenheid zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Op 19 december 2016 ontving ik na een persoonlijk onderhoud met de directie werk participatie en inkomen van Amsterdam, een uitkering met een gesloten periode en het verzoek of ik 1 januari een nieuwe aanvraag wilde indienen, terug in de mallemolen.

What would you do?
Het lijkt soms of ik in een aflevering zit van “What would you do?”. Het is een programma op de Amerikaanse televisie waar men met verborgen camera en acteurs een sociaal onacceptabele situatie in scene zet, waarbij nietsvermoedende bijstanders het probleem negeren en de heldhaftige bijstander inspringt en opkomt voor de acteur, die de rol heeft van een weerloze underdog.

Ik ben Christen en ik geloof dat Jezus Christus op aarde is gekomen om te sterven voor al onze zonden. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Ik geloof dat wij hier op aarde zijn om het licht van God door ons te laten schijnen in de duisternis van de wereldse ellende. In die hoedanigheid zeg ik dat ik voor de zwakken in de maatschappij bij deze voor de daklozen, een van de meest zo niet de meest zwakke bevolkingsgroep, op sta en zeg: ''BASTA dit moet beter!''

What would you do?
Loopt u ook de daklozenkrantenverkoper voorbij? Dus ook de hond vastgebonden aan de boom?